Bok Radio Studio
Bok Radio
Millenium Mall
580 Frans Conradie Rylaan
Brackenfell, 7560

Tel: 0860 084 074
Email: info@bokradio.co.za
Winkel Ure:
Maandae tot Vrydae : 09h00 - 17h00
Amtelike Bok Radio Top 40

Amtelike Bok Radio Top 40
Pieter du Bois

Saterdae
11:00 - 14:00